Sản phẩm - Dịch vụ

Chương Trình Quản Trị Truyền Thông của The Light Group

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, việc xây dựng và duy trì các nền tảng truyền thông sở hữu trở thành yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp kết nối và tương tác hiệu quả với khách hàng. The Light Group hiểu rõ điều này và mang đến chương trình quản trị truyền thông toàn diện, hỗ trợ doanh nghiệp từ việc xây dựng website, quản lý fanpage, thiết kế hình ảnh, chỉnh sửa video cho đến triển khai các chiến dịch quảng cáo.