Chân dung

Tầm ảnh hưởng và vai trò của một nhà lãnh đạo

Một công ty không thể vắng bóng người đứng đầu và ở The Light Group cũng vậy, với tầm nhìn sáng tạo và cam kết đem đến sự tự động hóa phòng Marketing chuyên nghiệp cho doanh nghiệp, Tôi cố gắng tạo ra tầm ảnh hưởng không chỉ trong nội bộ công ty mà rộng ra là với khách hàng, với đối tác.