Truyền thông - Marketing số

Công cụ phân tích chiến lược trong quản lý chiến lược và tiếp thị

Trong quản lý chiến lược và tiếp thị, có nhiều công cụ phân tích chiến lược khác nhau có thể được sử dụng để đánh giá, phân tích và định hình chiến lược của một doanh nghiệp. Dưới đây là một số công cụ phân tích chiến lược quan trọng: