Tham dự Lễ Báo công dâng Bác và nhận Biểu dương Trí thức - Doanh nhân làm theo lời Bác

Lê Thanh Giang
Nhân kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2023); sáng ngày 08/06, Tôi đã tham dự Lễ báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lễ biểu dương Trí thức – Doanh nhân làm theo lời Bác và phát động việc tuyên truyền người tốt việc tốt từ cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023- 2025 do Tạp chí Việt Nam hội nhập tổ chức.

Lễ Báo công dâng Bác

Đây là một sự kiện quan trọng, một sinh hoạt tư tưởng ý nghĩa của Tạp chí Việt Nam hội nhập được tổ chức tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. Trước khi tiến vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đã đến Nhà 67 - nơi Người nằm dưỡng bệnh trước lúc đi xa để thắp hương tưởng nhớ.

Biểu dương Trí thức - Doanh nhân làm theo lời Bác

Ngoài tổ chức Lễ Báo công còn diễn ra hoạt động biểu dương Trí thức - Doanh nhân làm theo lời Bác. Hòa trong dòng chảy chung của sự nghiệp dựng xây đất nước, đội ngũ những trí thức – doanh nhân, nhất là những trí thức – doanh nhân trẻ, bằng bản lĩnh vượt khó, khát vọng cống hiến, đã vươn lên thực hiện thành công sự nghiệp mà mình lựa chọn. Mỗi trí thức – doanh nhân có mặt trong sự kiện ý nghĩa hôm nay có những thành quả riêng và sứ mệnh riêng, nhưng tất cả đều có chung một ước nguyện làm giàu chính đáng, được cống hiến và đóng góp vào sự phát triển của đất nước quê hương; luôn cố gắng để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để sống và làm việc tốt hơn, cống hiến cho cộng đồng xã hội được nhiều hơn.

Tôi vinh dự khi được là một trong những doanh nhân được nhận Biểu dương và được tặng Huy hiệu Bác Hồ tại buổi Lễ ý nghĩa hôm nay. Với danh hiệu này, tôi quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Bác, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đồng tâm hiệp lực để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống cách mạng.

Là một người con mang trong mình dòng máu Việt, Tôi hy vọng rằng mình có thể cống hiến hết mình để góp phần vào xây dựng đất nước ngày phồn thịnh hơn.

Minh Ngọc